ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงด้านการจัดทำวิจัยและบริการวิชาการ ผสานความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการผลิตงานที่มีคุณภาพสู่สังคม ทำให้ปัจจุบันศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานดังต่อไปนี้

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon