• CRAS@PNRU

การจัดโครงการบริการวิชาการพิชิตข้อสอบTOEIC ครั้งที่ 3


ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการพิชิตข้อสอบ TOEIC (The Test of English for International Communication) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหางิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความพร้อมในการสอบ TOEICสามารถนำเอาผลสอบไปสมัครงาน และเข้าสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้#บรการวชาการ #TOEIC

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon