แบบกรอกรายชื่อมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คลิ๊กที่นี่

Please reload

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณณิชชาอร นครังสุ หมายเลขโทรศัพท์ 06-4172-2096 หรือคุณรจนา ดวงเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 08-3247-7120

 

6 ขั้นตอนง่ายๆ

EBIT
IIT
EIT
Please reload

 

ขั้นตอนการรับประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

 

6 ขั้นตอนง่ายๆ

ในการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon