© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 • Facebook Social Icon
 • line
 • RSS - Black Circle
 • LinkedIn Social Icon
 • YouTube Social Icon

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส

แนะนำตัวกันสักนิด

เชื่อว่าทุกคนต่างต้องการที่จะรู้จักกันและกัน ลองทักทายกันง่ายๆ พร้อมแนะนำตัวเราให้เพื่อนๆในเครือข่ายได้พอรู้จัก
 Views
3Posts

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พื้นที่สำหรับสมาชิกในการนำเสนอ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
 Views
6Posts

แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน

บอกต่อกันให้พวกรู้ได้รู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูล หลักเกณฑ์ ข่าวสารต่างๆ คลิปวิดีโอ....
 Views
4Posts

พื้นที่ผ่อนคลาย

ห้องนั่งเล่นคุยกันแบบสบายๆ ยกเว้น เรื่องการเมือง ศาสนา ธุรกิจขายตรงต่างๆ และประเด็นอ่อนไหวทางสังคม
 Views
3Posts
New Posts
 • Ry Bongsebodhidhamma
  Jun 14, 2018

  ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี คณะผู้ประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 โดยคณาจารย์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้บริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมิน ITA 2560 สู่การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน ITA 2561 ของอปท.จังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานราชการระดับจังหวัด การถอดบทเรียนสำคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ แนวทางสำคัญในการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 ประกอบด้วย 1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ITA ปี 2561 อย่างเป็นทางการ 2. ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยให้ฝ่ายเลขาศึกษาคู่มือตรวจITA ยกร่างขึ้น เพื่อจำแนกกิจกรรม กำหนดระยะเวลา และระบุผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน 3. ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย 4. สร้างเครือข่าย หรือแสวงหาเครือข่ายในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยศูนย์บริการวิชาการและวิจัยสามารถเป็นสื่อกลางทั้งด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา ( www.husoacademic.om/itanont ) 5. กำหนดผู้รับผิดชอบทั้งด้านเทคนิค และด้านเนื้อหาในการปรับปรุงเวปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ตรงกับประเด็นที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุไว้
 • Ry Bongsebodhidhamma
  Jun 13, 2018

  จากการอบรมเชิงปฎิบัติเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได้มีส่วนช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการเพิ่มขึ้นกันบ้างมั้ยคะ เข้ามาแบ่งปันความรู้สึกกันได้นะค่ะ เพื่อให้ผู้จัดนำเอาข้อเสนอแนะไปพัฒนาในครั้งต่อไปค่ะ
 • CRAS@PNRU
  Jun 13, 2018

  Not at your computer? It’s easy to manage your forum on your phone. Create, delete and rearrange posts, or share them on social media. Enable/disable your comments and more. You can also pin your favorite posts so more people will see them and they get more engagement within your forum’s community. Because Wix Forum is so mobile friendly, once your forum is set up, all you need is your phone.