ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ฉันทัส เพียรธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อุเทน ทองทิพย์

ดร.อรุณ ไชยนิตย์

ดร.นิรัตน์ เพชรรัตน์

ดร.ฉันทัส เพียรธรรม

ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม

ดร.เมธี ทรัพย์ประสบโชค

อ.ธนกฤต มีสมจิตร

อ.รุ่งทิพย์ ศรีโสภา

อ.นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรม

นางรจนา ดวงเนตร

นางสาวณิชชาอร นครังสุ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon