ข้อมูลล่าสุดของโครงการ ITA

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิ๊กที่นี่

แนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิ๊กที่นี่

แผนภาพขั้นตอนการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

อัพเดทเมื่อ 27 กันยายน 2561

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon